Home / ARTIKEL HIKMAH

ARTIKEL HIKMAH

IMAM Al-ASY’ARI DAN AKIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH

Ahlussunnah wal Jamaah -selanjutnya Aswaja- disebutkan sebagai satu-satunya kelompok yang selamat (al-firqah al-nâjiyah), berkebalikan dengan kelompok-kelompok lainnya seperti Khawarij, Syi’ah, Murjiah dan Qadariyah dengan sempalan-sempalannya yang menyimpang (al-firqah al-dhallah). Di awal munculnya istilah Aswaja -yakni kurun akhir generasi sahabat-, ia dilabelkan kepada kelompok yang setia mengikuti ajaran Rasulullah -shallallah ‘alaihi …

Selanjutnya

KEHARUSAN MENGAJI KEPADA PEWARIS NABI MENURUT SYEIKH AL-AZHAR IMAM AL-SYANWANI

Nama lengkapnya Muhammad bin Ali al-Syafi’i al-Syanwani. Lahir di Mesir di sebuah desa bernama Syanwan. Beliau belajar fikih madzhab Syafii kepada Syeikh Isa al-Barawi, pengarang Hasyiyah Minhaj, kemudian di al-Azhar dan Jami’ah Fakihani di Mesir. Setelah Syeikh al-Azhar Imam al-Syarqawi yg merupakan guru al-Syanwani berpulang pada tahun 1227 H, al-Syanwani …

Selanjutnya

APA KEDUA ORANG TUA RASULULLAH SAW. KAFIR?

Salah satu syarat seseorang dianggap mukallaf -sehingga ia terbebani kewajiban menjalankan syariat dan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat- adalah sampainya dakwah kepadanya sedang dia dalam keadaan normal penglihatannya dan atau pendengarannya. Maka dikecualikan daripada itu adalah orang yang tidak sampai kepadanya dakwah umpamanya sebab ia lahir dan hidup di puncak …

Selanjutnya

APA BENAR TAWASSUL DENGAN AHLI KUBUR DILARANG ?

APA BENAR TAWASSUL DENGAN AHLI KUBUR DILARANG? Oleh: Muhammad Habib Musthofa (Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon) Meluruskan Gagal Paham tentang Tawassul Sayyidina Umar bin Al-Khaththab Ra. Salah satu dalil -selain dalil-dalil lemah lainnya- yang menjadi pijakan para penentang tawassul dengan ahli kubur adalah adanya atsar yang menginformasikan bahwa setelah Rasulullah …

Selanjutnya

Kisah Putri sulung Rosul SAW

Sebelum Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, Abul Ash bin Rabi’ menghadap beliau. “Saya ingin menikahi Zainab, putri sulung Anda” Sebuah contoh kesantunan dan tatakrama. Nabi Muhammad saw. menjawab, “Aku tak mau melakukannya sebelum meminta izin padanya”. Sesuai syariat yang nanti akan diwahyukan kepadanya. Nabi saw. menyampaikannya pada Zainab. “Anak …

Selanjutnya

RASULULLAH PUN BERMAULID

(Oleh : Muhammad Habib Mustofa*) Dalam Al-Quran difirmankan, “Katakanlah (Muhammad), ‘Dengan karunia Allah (Islam) dan rahmat-Nya (Al-Qur’an), hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan (harta dunia).” (QS Yunus [10]:58). Melalui ayat tersebut Allah –subhanahu wa ta’ala- memerintahkan manusia untuk bergembira dengan datangnya karunia Allah …

Selanjutnya