Home / KAJIAN

KAJIAN

KEHARUSAN MENGAJI KEPADA PEWARIS NABI MENURUT SYEIKH AL-AZHAR IMAM AL-SYANWANI

Nama lengkapnya Muhammad bin Ali al-Syafi’i al-Syanwani. Lahir di Mesir di sebuah desa bernama Syanwan. Beliau belajar fikih madzhab Syafii kepada Syeikh Isa al-Barawi, pengarang Hasyiyah Minhaj, kemudian di al-Azhar dan Jami’ah Fakihani di Mesir. Setelah Syeikh al-Azhar Imam al-Syarqawi yg merupakan guru al-Syanwani berpulang pada tahun 1227 H, al-Syanwani …

Selanjutnya

APA BENAR TAWASSUL DENGAN AHLI KUBUR DILARANG ?

APA BENAR TAWASSUL DENGAN AHLI KUBUR DILARANG? Oleh: Muhammad Habib Musthofa (Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon) Meluruskan Gagal Paham tentang Tawassul Sayyidina Umar bin Al-Khaththab Ra. Salah satu dalil -selain dalil-dalil lemah lainnya- yang menjadi pijakan para penentang tawassul dengan ahli kubur adalah adanya atsar yang menginformasikan bahwa setelah Rasulullah …

Selanjutnya

BAGAIMANA KEADAANMU DALAM KUBURMU KELAK?

Al-Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata: حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيماً وعذاباً، وسجناً وانطلاقاً، فإذا أردت أن تعرف حالك في قبرك، فانظر إلى حال قلبك في صدرك. Keadaan seorang hamba dalam kuburnya, itu seperti keadaan hatinya yang ada dalam dada. Apakah mendapatkan nikmat ataukah adzab, apakah terpenjara …

Selanjutnya

RASULULLAH PUN BERMAULID

(Oleh : Muhammad Habib Mustofa*) Dalam Al-Quran difirmankan, “Katakanlah (Muhammad), ‘Dengan karunia Allah (Islam) dan rahmat-Nya (Al-Qur’an), hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan (harta dunia).” (QS Yunus [10]:58). Melalui ayat tersebut Allah –subhanahu wa ta’ala- memerintahkan manusia untuk bergembira dengan datangnya karunia Allah …

Selanjutnya